page_banner_bottom
当前位置: 首页 > 中接端子管 >

R型热收缩端子

  • 产品型号:HBX-RT
  • 性能和用途
  • 具有优良的阻燃、绝缘性能,非常柔软有弹性,收缩温度低,收缩快。
    可广泛应用于电线的连接、电线端部 处理、焊点保护、线束标识、电阻电容的绝缘保护、金属棒或管材的防腐蚀保护、天线的保护等。
圆型热缩端子套管

产品参数和标准

产品应用

具有优良的阻燃、绝缘性能,非常柔软有弹性,收缩温度低,收缩快。

可广泛应用于电线的连接、电线端部?处理、焊点保护、线束标识、电阻电容的绝缘保护、金属棒

或管材的防腐蚀保护、天线的保护等。

产品特点

最高温度:150。C?耐压600V

最大电流:22-16?AWG/0.5-1.5?mm2:19A;16-14AWG/1.5-2.5?mm2:27A;12-10

AWG/4-6mm2:48A

端子材质:红铜

护套材质:耐高温热缩管

表面处理:镀锡

R型热收缩端子? ??HBX-RT?的规格

适用电mm2/Awg

螺栓规格

主要尺寸

护套颜色

包装

StudSize

d2

W

L

0.5-1.5mm2?22-16AWG

#4

3.2(.?126)

5.5(.216)

25.5(1.003)

Red

100pcs/bag

#6

3.7(.?146)

6.6(.260)

27.6(1.086)

100pcs/bag

#6

3.7(.?146)

5.5(.216)

25.5(1.003)

100pcs/bag

#6

3.7(.?146)

8.0(.315)

29.0(1.141)

100pcs/bag

#8

4.3(.?.169)

8.0(.315)

29.0(1.141)

100pcs/bag

#8

4.3(.?.169)

6.6(.260)

27.6(1.086)

100pcs/bag

#10

5.3(.?209)

11.6(.457)

34.7(1.366)

100pcs/bag

#10

5.3(.?209)

8.0(.315)

29.0(1.141)

100pcs/bag

1/4

6.4(.?252)

11.6(.457)

34.7(1.366)

100pcs/bag

5/16

8.4(.?331)

12.0(.472)

34.7(1.366)

100pcs/bag

3/8

10.0(.?393)

14.5(.570)

39.0(1.535)

100pcs/bag

1.5-2.5mm216-14AWG

#4

3.2(.?126)

5.5(.216)

25.5(1.003)

Blue

100pcs/bag

#6

3.7(.?146)

6.6(.260)

27.6(1.086)

100pcs/bag

#6

3.7(.?146)

8.0(.315)

29.0(1.141)

100pcs/bag

#8

4.3(.?.169)

8.0(.315)

29.0(1.141)

100pcs/bag

#8

4.3(.?.169)

6.6(.260)

27.6(1.086)

100pcs/bag

#10

5.3(.?209)

9.5(.374)

29.8(1.173)

100pcs/bag

#10

5.3(.?209)

8.0(.315)

29.0(1.141)

100pcs/bag

1/4

6.4(.?252)

12.0(.472)

34.7(1.366)

100pcs/bag

5/16

8.4(.?331)

12.0(.472)

34.7(1.366)

100pcs/bag

3/8

10.0(.393)

14.5(.570)

39.0(1.535)

100pcs/bag

4-6?mm212-10AWG

#4

3.2(.?126)

7.2(.283)

32.7(1.287)

Yellow

100pcs/bag

#6

3.7(.?146)

7.2(.283)

32.7(1.287)

100pcs/bag

#8

4.3(.?169)

9.5(.374)

29.8(1.173)

100pcs/bag

#8

4.3(.?169)

7.2(.283)

32.7(1.287)

100pcs/bag

#10

5.3(.?209)

9.5(.374)

29.8(1.173)

100pcs/bag

1/4

6.4(.?252)

11.0(.433)

39.0(1.535)

100pcs/bag

5/16

8.4(.?331)

14.0(.551)

44.2(1.740)

100pcs/bag

3/8

10.0(.393)

15.0(.591)

44.2(1.740)

100pcs/bag

3/8

10.0(.393)

19.0(.748)

48.5(1.909)

100pcs/bag

1/2

13.0(.512)

19.0(.748)

48.5(1.909)

100pcs/bag